Witamy.
Prawdopodobnie masz wyłączoną obsługę JavaScript lub nieaktualną wtyczkę Flash.
Jeśli chcesz korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony prosimy włączyć obsługę JavaScript i/lub zainstalować wtyczkę Flash dostępną pod tym adresem.
Nasza Misja
i Wizja
(pobierz pliki):
DeLaval - misja i wizja 1 DeLaval - misja i wizja 2 DeLaval - misja i wizja 3 DeLaval - misja i wizja 4 DeLaval - misja i wizja 5 DeLaval - misja i wizja 6 DeLaval - misja i wizja 7

ALPRO - System zarządzania stadem ALPRO

Zarządzanie stadem krów mlecznych jest zbliżone do zarządzania dużym przedsiębiorstwem. W przeciwieństwie do właściciela przedsiębiorstwa przemysłowego, właściciel dużej obory sam wyznacza cele działalności, zarządza stadem i sam wykonuje całą lub część prac. Dużym utrudnieniem jest oddzielenie spraw związanych z zarządzaniem od codziennych zadań, gdyż muszą być wykonane w tym samym czasie. Można to jednak pogodzić korzystając z systemu zarządzania stadem ALPRO.System ALPRO® skutecznie pomaga organizować codzienne czynności i jest szczególnie pomocny w planowaniu. Zbiera, a następnie przetwarza dane o każdym zwierzęciu w stadzie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Użytkownik może oceniać trendy, przyjętą strategię, korygować decyzje i szacować wyniki.

Alpro oferuje:

  • Zapisywanie i analizowanie danych
  • Zapisywanie w bazie danych informacji o każdym zwierzęciu w stadzie
  • Układanie i kontrolowanie pełnoproporcjowych dawek pokarmowych, zarówno cielętom, jak i krowom
  • Osiąganie najlepszych wyników rozrodu dzięki zastosowaniu mierników aktywności DeLaval
  • Kontrolowanie zdrowia stada na podstawie różnych wskaźników
  • Ocenę danych z hal udojowych w celu ulepszenia procesu dojenia
  • Organizowanie płynnego poruszania się zwierząt zmniejszającego ryzyko uszkodzeń ciała i nakładów pracy
  • Łatwodostępne dane o krowie, w każdym miejscu i o każdej porze
  • Kompletny przegląd i podsumowanie danych o całym stadzie

Podmenu

KATALOG PRODUKTÓW zawierający ofertę produktów wyposażenia dodatkowego
okładka pdf
DCC - wykonujemy pomiar komórek somatycznych w gospodarstwie koszt tylko 18zł
okładka pdf
MOBILNY SKLEP - dostarczamy produkty bezpośrednio do gospodarstwa
okładka pdf