Automatyczne żywienie OPTIMAT

Wspiera obniżanie kosztów produkcji mleka.

Czym jest robot zgarniający i jakie posiada funkcje?

Żywienie stanowi największy koszt w produkcji mleka. Optymalizacja zarządzania żywieniem jest zatem opłacalną inwestycją – jedną z tych, które mogą polepszyć produktywność i zdrowie zwierząt, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne. DeLaval dostarcza systemy i produkty, które poprawiają efektywność żywienia i stan zdrowotny zwierząt, niezależnie od strategii żywienia lub układu gospodarstwa.

Częste i regularne żywienie odpowiednio zbilansowaną paszą jest podstawą sukcesu. Wykorzystanie automatyzacji pozwalające na odpowiednie zarządzanie żywieniem jest bardzo ważne dla opłacalności produkcji. DeLaval Optimat™ skupia się na najważniejszych etapach żywienia takich jak przygotowanie i dystrybucja na stół paszy TMR/ PMR. System pozwala na zautomatyzowanie skarmiania pasz treściwych oraz mineralnych.

Stopniowanie poziomów automatyzacji

System DeLaval Optimat™ umożliwia stopniowanie poziomów automatyzacji. Systemy żywienia paszą treściwą (koncentratem) i systemy TMR mogą być instalowane oddzielnie lub łącznie, w zależności od określonych potrzeb gospodarstwa.

Niezależnie od poziomu zautomatyzowania żywienia, możesz być pewien, że DeLaval Optimat ma pozytywny wpływ na polepszenie żywienia Twoich krów. Lepiej wymieszana i homogeniczna pasza, częstsze zadawanie na stół paszowy zwiększają pobranie paszy, polepszają zdrowotność i wydajność stada.

W zależności od wyboru systemu OPTIMAT zapewniamy, iż dołączyć można silosy, mieszalniki, stoły buforowe, transport paszy, przenośniki taśmowe czy pompy do wody. W razie konieczności wszystkie składniki systemu mogą w każdej chwili być przełączone na sterowanie ręczne a wszystkie mobilne wozy paszowe DeLaval mogą być podłączone do oprogramowania DeLaval Optimat Management Software.

Jesteś zainteresowany instalacją nowych urzadzeń?