Żywienie i pojenie

Naszym celem jest pokrycie potrzeb bytowych krów.

Żywienie krów to złożony proces

Żywienie krów nie polega wyłącznie na zadawaniu właściwej ilości pasz. Prawidłowe żywienie to przede wszystkim zadawanie odpowiednich pasz, z odpowiednich komponentów, odpowiednim krowom w odpowiednim czasie, w odpowiednich proporcjach. Naszym celem jest pokrycie potrzeb bytowych krów oraz zapotrzebowania na wysoką produkcję mleka. Wyzwaniem jest precyzyjne pokrycie wspomnianego zapotrzebowania każdej krowy w stadzie. Wybór rozwiązań i urządzeń przeznaczonych do precyzyjnego żywienia jest dość duży, tym samym każdy Hodowca może je dobrać tak by odpowiadały jego potrzebom i obranej w gospodarstwie strategii żywieniowej.

Wozy paszowe DeLaval

Poprzez zautomatyzowanie żywienia można zaoszczędzić codziennie mnóstwo czasu. Wóz dobrej jakości zapewnia przygotowanie optymalnej mieszanki paszowej, prostszą dystrybucję oraz wiele innych korzyści. Dzięki wozowi paszowemu DeLaval z mieszalnikiem poziomym lub pionowym, przygotowanie dobrze wymieszanej i homogenicznej paszy jest prostsze. Przy stosowaniu wielu rodzajów komponentów paszowych dobre wymieszanie ich z sobą jest konieczne.

Stacje paszowe DeLaval

Jednym z najlepszych możliwych rozwiązań jest zadawanie krowom pasz treściwych przy pomocy stacji paszowych. Dzięki temu uprawnione krowy otrzymują dokładnie taką dawkę pasz treściwych jaka jest dla nich przewidziana w dawce pokarmowej. Przyjmuje się, że inwestycja w stację żywienia krów DeLaval Optifeeder zwraca się w ciągu 12 miesięcy, kalkulując wyłącznie oszczędność wynikającą z premiowania wyłącznie uprawnionych krów (pasz treściwych nie otrzymują krowy, które nie mają odpowiednio wysokiej wydajności) oraz zwiększenia wydajności mlecznej stada (lepsze pokrycie zapotrzebowania krów wysokowydajnych skutkuje ich lepszą mlecznością).

 

Automatyczne wózki paszowe DeLaval

Dostępne są z niezależnymi systemami sterowania, lub sterowaniem realizowanym poprzez połączenie z systemem zarządzania stadem DeLaval DelPro™. Podłączone do oprogramowania DeLaval DelPro™ szynowe systemy żywienia przeznaczone są do podawania zarówno pasz objętościowych, jak i pasz treściwych (koncentratów), które wydawane są wielokrotnie w ciągu doby. Za pośrednictwem systemu zarządzania stadem, dane o wydajności mlecznej krowy są automatycznie analizowane, obliczane są również wymagania żywieniowe. Dawki pokarmowe aktualizowane są często i automatycznie. Zmniejsza to prawdopodobieństwo przekarmienia lub niedokarmienia.

Stacje odpajania cieląt DeLaval

Dochodowa produkcja mleka zależy od zdrowych krów o wysokiej mleczności. Ponieważ dzisiejsze cielęta mają stać się w przyszłości wysokowydajnymi krowami mlecznymi, to sposób w jaki są żywione może wszystko zmienić. Cielęta, które są zdrowe i szybko się rozwijają, nagrodzą rolnika stając się krowami o wysokiej wydajności mlecznej i utrzymując produktywność przez wiele lat. Stacja odpajania mlekiem identyfikuje każde cielę dzięki elektronicznemu transponderowi i poznaje jego plan żywienia. Uzyskuje również informację, czy ciele ma zezwolenie na picie i jaką ilość pójła może pobrać.

Jesteś zainteresowany instalacją nowych urzadzeń?