Projektowanie i doradztwo

Pomagamy na etapie planowania i wdrażania.

Planowanie i zarządzanie gospodarstwem

Jeśli zastanawiasz się nad nową farmą mleczną lub pragniesz rozszerzyć istniejącą działalność, to nasi eksperci planowania obór mogą udzielać pomocy w całym procesie planowania i wdrażania, aby zapewnić optymalne dostosowanie farmy do Twoich potrzeb.

Przez lata pomagaliśmy bardzo wielu rolnikom i inwestorom z całej wielkopolski i nie tylko, wspierając ich we wszystkim, począwszy od planowania stada, doboru urządzeń do żywienia zwierząt, układu obory, określania wielkości hali udojowej, aż do planowania systemów.

Planowanie i projektowanie farm mlecznych stanowi znaczną część naszych usług, bez względu na zakres projektu. Gdy spotkasz się z jednym z naszych ekspertów w dziedzinie planowania obór, to ekspert zapyta najpierw: w jaki sposób zamierzasz zarządzać farmą? Od tego momentu eksperci będą przyglądać się istniejącej lub proponowanej konfiguracji i przeprowadzą dogłębną analizę, w celu zapewnienia kompletnego planu przyszłego funkcjonowania gospodarstwa.

W początkowym etapie procesu sprawdzamy podstawowe możliwości, takie jak lokalne warunki i komunikacja oraz przeprowadzamy szeroką ocenę miejsca przyszłej budowy. W tym stadium należy przeprowadzić ocenę, które rozwiązanie będzie najbardziej odpowiednim z finansowego punktu widzenia. Następnie, zanim możliwe będzie przejście do kolejnego etapu, należy przeprowadzić finansową analizę wykonalności. Po jej zakończeniu wykonamy ocenę zebranych danych i porównamy je z wymaganiami rolnika co do zarządzania gospodarstwem w celu opracowania odpowiednio dostosowanego planu dla obory i jej otoczenia. Na tym etapie możemy jeszcze zaproponować inną lokalizację, która będzie lepiej dostosowana do potrzeb rolnika, jeżeli budowana jest nowa farma.

Etap projektowania polega na utworzeniu schematu optymalnego funkcjonowania farmy zgodnie z wymaganiami budżetowymi rolnika. Obejmuje to różne obszary obory i elementów znajdujących się wewnątrz niej. Planujemy również dokładny rozmiar i położenie obory.

Typowy proces planowania obory

Etap 1 – Analiza wykonalności: Pierwsza część etapu analizowania wykonalności obejmuje między innymi: ocenę dostępności wody, rodzaju gleby, kierunku wiatru, kątów padania światła słonecznego, topografii, klimatu, areału oraz odpowiednich przepisów prawnych.

Etap 2 – Ocena: Drugi etap polega na ocenie samego projektu. Porównuje się teraz wyniki analiz wykonalności ze wstępnymi wymaganiami rolnika co do zarządzania gospodarstwem.

Etap 3 – Projekt: Etap trzeci jest etapem projektowania. Obejmuje on wymagania co do typu, dokładnej lokalizacji i rozmiaru obory(-ór), wymogi co do zagospodarowania obory, w tym centrum udoju i leczenia, zanieczyszczenia i obszary składowania obornika, a także wszystkie elementy z tym związane.

Etap 4 – Budowa: W etapie czwartym projekt przejmuje wykonawca. W razie takiej potrzeby możemy regularnie odwiedzać miejsce budowy, aby zapewnić rolnika, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem.

Etap 5 – Procedura instalacji i odbioru: Etap piąty obejmuje procedurę instalacji i pełny test urządzeń DeLaval na miejscu ich montażu. Jest to wykonywane przez certyfikowanych techników DeLaval, którzy zaświadczają, że cały sprzęt jest w pełni sprawny.

Etap 6 – Wsparcie eksploatacyjne: Gdy nowa obora została już uruchomiona i działa, serwisanci DeLaval zawsze są pod ręką, aby w każdej chwili nieść pomoc. Czy dotyczy to dostawy i montażu nowych gum strzykowych, czy też wyregulowania urządzeń po początkowym okresie eksploatacji, z pewnością dostrzeżesz, że ich wsparcie stanowi kluczowy czynnik dla uzyskania optymalnego funkcjonowania gospodarstwa. Po zakończeniu powyższych czynności, konieczne jest przeprowadzenie oceny finansowej wykonalności projektu, aby upewnić się, czy dany projekt jest ekonomicznie opłacalny. Jesteśmy w stanie dostarczyć rzeczoznawców z odpowiednimi danymi opartymi na naszych doświadczeniach i wstępnych ustaleniach.

Zarządzanie gospodarstwem mlecznym jest dużym wyzwaniem

Praca rolnika łączy w sobie zadania osoby zarządzającej gospodarstwem, nadzorującej pracę personelu, a niejednokrotnie wykonującej ciężką pracę fizyczną. Przy tak dużym obciążeniu należy poszukać rozwiązań, które umożliwią skuteczne zarządzanie gospodarstwem i oddzielenie zarządzania od pozostałych obowiązków.

Rozwiązanie – profesjonalny system zarządzania z DeLaval

Pozwoli zaoszczędzić wiele godzin pracy tygodniowo, dając rolnikowi lepszą kontrolę nad stadem i każdą z krów – poprawiając w ten sposób wydajność i dochodowość. DeLaval dysponuje dwoma systemami zarządzania stadem: ALPRO™ do wszystkich hal udojowych i dojarni karuzelowych oraz DelPro™ zarówno do VMS® jak i do obór stanowiskowych. Nasz zaawansowany system analizujący Herd Navigator™ współpracuje zarówno z ALPROTM jak i z DelPro™ dla VMS®.

Jesteś zainteresowany instalacją nowych urzadzeń?